Ontstaan van de Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding

Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding is opgericht in 2017 en is een initiatief van Mirjam van Herwijnen (getrouwd Sabajo). Een van onze samenwerkingspartners is de Nederlandse Stichting Romario. Deze stichting ondersteunt door middel van fundraising.

Opo Doro betekent ‘open deur’ of ‘kans’ in het Surinaams. We willen mensen met een beperking ondersteunen, samen nieuwe deuren openen zodat ze een nieuwe kans krijgen op verbetering van de kwaliteit van leven.

Inmiddels is er een lokaal bestuur en een team van lokale thuisbegeleiders die de thuisbegeleiding uitvoeren. We werken nu aan het uitbreiden van de thuisbegeleiding, met name in het binnenland van Suriname. Ook werken we aan een plan om de organisatie voor de toekomst zoveel als mogelijk financieel onafhankelijk te maken.

Onze missie

De stichting stelt zich ten doel: Het bieden van ondersteuning en het bevorderen van de ontwikkeling op verschillende gebieden, ten behoeve van personen in Suriname in het bijzonder personen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking.

Onze diensten:

Wij bieden ondersteuning in en vanuit de thuissituatie aan mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking van elke leeftijd.

Advies en informatie

Wij geven advies en informatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn over de beperking en/ of aandoening van uw kind en welke begeleiding en verzorging nodig is. U kunt een afspraak met ons maken, dan komt er een medewerker bij  u thuis voor een intakegesprek.

Bemiddeling

Als u ondersteuning nodig heeft van een andere instantie of organisatie in Suriname dan kunnen wij u hierover informatie geven en zo nodig begeleiden bij de aanmelding en/ of gesprekken. 

w

Begeleiding

Wij geven thuisbegeleiding,  bijvoorbeeld om de ontwikkeling te stimuleren van kinderen met een achterstand of te ondersteunen bij gedragsproblemen.